Řehák dřevěné šindele - šindelové stříšky - šindelová stříška - dřevěné sochy - výrobce šindelu - ručně štípaný astrouhaný dřevěný šindel s perodrážkou Řehák dřevěné šindele - montáž šindele - ručně štípaný a_strouhaný dřevěný šindel s perodrážkou Řehák dřevěné šindele - výroba dle tradice - ručně štípaný a_strouhaný dřevěný šindel s perodrážkou Řehák dřevěné šindele - šindelové hlavy, kláty, úly a šindelové stříšky - ručně štípaný a_strouhaný dřevěný šindel s perodrážkou Řehák dřevěné šindele - indelové stříšky - šindelová stříška - na roycestníky atd - ručně štípaný a_strouhaný dřevěný šindel s perodrážkou

Vítejte u nás na Valašsku

Naše šindelářská manufaktura vyrábí již od roku 1992 tradičním způsobem ručně štípaný a strouhaný šindel, pokračuje tak výrobě po staletí tak typické pro náš region. Šindelářství dobře využívá tolik potřebné místní bohatství v podobě hustého, dobře štipného dřeva. Šindel je určený převážně na střechy dřevěnic a památkových objektů, v poslední době si nachází cestu na stěny provětrávaných fasád moderních ekologických domů. Provádíme jeho montáž a zabýváme se také servisem starých střech. Vyrábíme i drobné stříšky, houpačky, posezení pod šindelem a vyřezávané kláty.....

Dřevo na šindel

Při dlouhodobém působení vody a slunce dochází mezi jednotlivými letokruhy k částečné erozi dřevní hmoty. Čím jsou léta dál od sebe - tím hlouběji je nepřízně počasí nahlodávají. Řídký měkký šindel má proto velmi sníženou trvanlivost. Stromy na výrobu šindele musí být.... více

Štípání a strouhání

Štípáním nedochází k přerušení dřevních vláken, což je důležité pro nemožnost vzínání vody do šindele, pro rychlý odtok vody po vláknech ze střechy a samozřejmě také na pevnost šindele. S citem pro jednotlivá vlákna se uštípnutý kus dřeva opracuje na odpovídající tvar. Při užití značné síly... více

Balení šindele

V hranách usušený šindel se urovná do drážek vedle sebe v délce 4 metrů a toto se zabalí do kulatého balíku, ze kterého se pokryje 1m2dvojitě nebo.... více

Montáž

Šindelové střechy v našich zeměpisných šířkách se zhotovují z 50 cm klasického šindele s perodrážkou. Šindel se dělí rovný a zkosený. Rovný šindel tvoří velké plochy střech či stěn a zkoseným se dotváří úžlabí, nároží a "volí oka"...... více

Impregnace a nátěr

Před montáží se šindel zpravidla impregnuje, což zvýší jeho životnost. Poté je nutno šindel natírat ..... více

Šindelové stříšky

Na studny, úly, kláty, rozcestníky, brány a udírny nabízíme výrobu kompletních stříšek - klasické a lomené kužely, oválné stříšky, áčka ..... více

Vyřezávané kláty

Kláty jsou vyráběny zejména jako nefunkční prvky do zahrad, na objednávku lze samozřejmě zhotovit funkční s vnitřními rozměry dle včelaře). ..... více

Otázky a odpovědi

Odpovědi na nejčastější dotazy naleznete zde. Vaše podrobnější otázky ohledně provedení a cen zodpovíme na telefonu 737 850 286

Ekologická budoucnost

Výroba z obnovitelných zdrojů, to je jediné ekologické řešení trvale udržitelného rozvoje ve které věříme. Dřevo je hlavním nevyčerpatelných zdrojem. Musíme si uvědomit, že dřevo jako přírodní materiál se postupně v mnoha oborech z našeho života ztrácí a je nahrazováno jinými materiály, které v celkovém procesu životnosti, tj. od výroby, přes užívání až po likvidaci poškozují životní prostředí. Chtěli bychom ukázat možné cesty návratu dřeva do běžného užívání, snažit se pochopit to, že udržitelný vývoj světa je v ekologickém přístupu. I přes dnešní začínající renesanci dřeva při stavbách se na jeho některé vlastnosti docela zapomíná a v určitých podmínkách si ho již málokdo dokáže představit, i když za určitých okolností nás v těchto podmínkách dokáže příjemně překvapit. Jedním z těchto způsobů je i použití šindele, který patří dozajista mezi nejekologičtěji vyráběné krytiny. Samozřejmě, nelze vždy a za každých podmínek o těchto řešeních uvažovat, ale například při renovaci či stavbě horských chalup, popřípadě fasád nových nízkoenergetických domů, toto stojí za zamyšlení.....

Řehák dřevěné šindele - klasický šindel prodej ceník

Tradice zavazuje

Po staletí neměnný způsob výroby štípáním a strouháním zaručuje trvanlivost, kterou nelze jiným způsobem výroby ani částečně nahradit. Všechny naše šindele jsou vyráběny dle staletí neměnné technologie ručním štípáním a strouháním.