Řehák dřevěné šindele - ručně štípaný a strouhaný dřevěný šindel s perodrážkou - dřevo na šindel Řehák dřevěné šindele - ručně štípaný a strouhaný dřevěný šindel s perodrážkou - dřevo na šindel Řehák dřevěné šindele - ručně štípaný a strouhaný dřevěný šindel s perodrážkou - dřevo na šindel

Dřevo na šindel

Jedině šindele z pomalu rostlých stromů s pevnými letokruhy dokáží odolávat zubu času a nepřízni počasí po dlouhou dobu let.

Při dlouhodobém působení vody a slunce dochází mezi jednotlivými letokruhy k částečné erozi letní dřevní hmoty. Zjednodušeně lze jistě říci, že čím jsou léta dál od sebe, tak tím hlouběji je nepřízně počasí nahlodávají. Řídký a zároveň měkký šindel má proto velmi sníženou trvanlivost.

Stromy na výrobu šindele musí být z pomalu rostlých stromů, s daleko posazenými přesleny, které se při štípání nijak netočí a namají snahu se zaštipovat. Velmi často se při výrobě setkáváme s rezonačním dřevem vhodným i pro výrobu hudebních nástrojů.

Najít vhodný stoletý strom nebývá proto jednoduché a i z osvědčené lesní lokality nejde každý strom na šindel použít. Výběr vhodného hustého a štipného dřeva je základní faktor ovlivňující podobu a kvalitu šindele. Pro výrobu této tradiční střešní krytiny se používá stejně jako v minulosti dřevo z našich typických dřevin a to zejména ze smrku a ojediněle i z jedle.

Tradice zavazuje

Po staletí neměnný způsob výroby štípáním a strouháním zaručuje trvanlivost, kterou nelze jiným způsobem výroby ani částečně nahradit. Všechny naše šindele jsou vyráběny dle staletí neměnné technologie ručním štípáním a strouháním.