Řehák dřevěné šindele - impregnace a nátěr

Impregnace a nátěr

Před montáží se šindel zpravidla impregnuje, což zvýší jeho životnost. Varianty jsou seřazeny od nejkvalitnější po základní:

Poté je nutno šindel natírat - viz níže...
Šindel s tlakovakuovou impregnací je nutno včas předem objednat.

Impregnace

Řehák dřevěné šindele - impregnace a nátěr

Wolmanit CX-10 - tlakovakuová impregnace

Cílem moderní ochrany dřeva je maximální možná ochrana dřeva při minimální zatížení životního prostředí. Jistou ochranu - bez použití solí chromu a přesto velmi účinnou - poskytuje ochranný přípravek na dřevo, aplikovatelný vakuotlakovou impregnací: Wolmanit CX-10. Při vakuotlakové impregnaci se dosahuje hlubokého průniku Wolmanitu do dřeva, které získá nazelenalé zbarvení. Šindele jsou impregnovány dle expoziční třídy 4: dřevo v trvalém kontaktu s půdou, nebo trvale vystavené silnému působení vlhkosti.

Šindel po impregnaci získá zelenou barvu (opravdu do hloubky), která se však brzy z povrch umyje deštěm a šindel dostane světlou, nevýraznou barvu.


Bochemit QB - máčení a nátěr

Koncentrovaný vodou ředitelný fungicidní a insekticidní přípravek na dřevo. Určený k impregnaci stavebního řeziva v exteriéru, při použití se doporučuje aplikovat přípravek metodou dlouhodobého máčení případně použít krycí nátěr. Přípravek poskytuje řezivu dlouhodobou ochranu proti dřevokaznému hmyzu. Chrání dřevo vůči dřevokazným houbám (včetně dřevomorky domácí) a plísním.

Při impregnaci máčením či nátěrem je šindel chráněn pouze povrchově.

Šindel získá nahnědlou/nazelenalou barvu (dle barevné varianty), která se však brzy z povrchu umyje deštěm a šindel dostane světlou, nevýraznou barvu. V tomto období doporučujeme šindel poprvé natřít. Pro případ nevhodnosti barevné impregnace lze při máčení použít i bezbarvou variantu.

Nátěr

Novou střechu je asi nejlépe nechat cca měsíc na slunci a dešti "vyzrát" - asi tak po dobu vyblednutí impregnace a teprve potom natřít. Nátěr by měl být pouze z horní strany střešního pláště, aby dřevo mohlo "dýchat".

Šindelová krytina potřebuje svou pravidelnou péči - potřebuje pravidelně asi po třech, později pěti letech natírat. Nátěr se aplikuje v době, kdy je dlouhodobě teplé počasí. Šindel je seschlý a nátěr pronikne i do per. Dnes je výběr nátěrových hmot velice různorodý a proto určit který je nejvhodnější je v podstatě nemožné.

Doporučit lze zejména tradiční lněnou fermež natíranou zatepla a z moderních lze použít Karbolineum Extra - venkovní i vnitřní impregnační a lazurovací přípravek určený k ochraně dřeva proti dřevokazným houbám, plísním a hnilobě. Dřevo chrání též před působením povětrnosti a zaručuje preventivní účinky proti dřevokaznému hmyzu. Na dřevě vytváří neuzavírající tenký matný film s vynikající odolností proti UV záření. Přípravek je vhodný k nátěrům všech stavebních prvků a jiných dřevěných dílců v exteriéru.

Zcela nevhodné jsou nátěry silnovrstvými lazurami, které na dřevních vláknech nevydrží celistvé ani jednu zimu - loupají se.

Střecha by neměla být dlohodobě zanesena spadaným listím, mechem a jinými nečistotami, které udržují vlhkost, takové nečistoty se musí mechanicky odstranit a na celou plochu aplikovat protiplísńový a protihnilobný přípravek a potom natřít.

Řehák dřevěné šindele - impregnace a nátěr

Proschlý šindel se tlakovakuově napustí impregnačním roztokem a poté se musí nechat znovu vyschnout. Montovat se dá pouze suchý šindel.

Tradice zavazuje

Po staletí neměnný způsob výroby štípáním a strouháním zaručuje trvanlivost, kterou nelze jiným způsobem výroby ani částečně nahradit. Všechny naše šindele jsou vyráběny dle staletí neměnné technologie ručním štípáním a strouháním.